Si prelucrare a datelor

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea datelor cu caracter personal este un drept pe care compania Gi Group se angajează să le respecte în conformitate cu legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 ( privind protecția datelor cu caracter personal), normele și procedurile care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și metodele de colectare și utilizare a acestora, precum și opțiunile disponibile pentru utilizator. Această declarație privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, disponibile pe portalul Gi Group (www.gigroup.com) și pagina de start ale companiilor Grupului, se aplică pentru toate site-urile web și domeniilor din cadrul Grupului [ «.com», “.eu”,,, ‘.org’ ‘.com’ ‘.net’ si ‘.info’].

Toate site-urile Grupului sunt structurate într-un mod care permite utilizatorului să le viziteze, fără a-i dezvălui informații personale. Acest site contine link-uri către alte companii ale Grupului și este utilizat atât ca mijloc de informare al activităților desfășurate cât și ca instrument de colectare a datelor.
Compania Gi Group România activează ca agent de munca temporară autorizat, în condițiile legii. Furnizor atestat de personal temporar cu autorizația seria B nr. 0000016/28.12.2005, pozitia nr. 15 in Registrul Național de Evidență a Agenților de Muncă Temporară Autorizați – Mun. București. Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 12 decembrie 2001

Modificată prin Legea nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, și OUG nr.36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a alin. (7) al art. 22 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.