Post:

Director General

Specializare:

Tehnic & Inginerie

Descriere:
Director General

Wyser Romania este în căutarea unui Director General (Brăila, Galați, Constanța, București) pentru unul dintre partenerii noștri, un brand cu tradiție care activează în industria de fashion și confecții textile.

Responsabilități:
•     Stabilește trimestrial, împreună cu directorii/coordonatorii de departamente, obiectivele generale de dezvoltare și indicatorii de performanță aferenți;
•     Comunică fiecărui departament obiectivele generale și specifice previzionate pentru fiecare segment de activitate și urmărește ca acestea să fie comunicate și distribuite în mod corect personalului din cadrul fiecărui departament;
•     Monitorizează zilnic, săptămânal, lunar și trimestrial gradul de realizare a obiectivelor și propune măsuri, după caz;
•     Stabilește împreună cu Consiliul de Administrație obiectivele și indicatorii de performanță pentru personalul din top-management, în strictă concordanță cu obiectivele firmei;
•     Participă la elaborarea anuală a bugetului de venituri și cheltuieli, analizează propunerile înaintate, operează corecțiile necesare și aprobă bugetul final;
•     Identifică modalități de dezvoltare a serviciilor/produselor oferite în concordanță cu tendințele pieței;
•     Participă la întâlniri de afaceri cu furnizori, clienți, organisme financiare și instituții guvernamentale din țară și din străinătate;
•     Elaborează proiectul de buget și proiectul de achiziții tehnologice în vederea satisfacerii dezideratelor de rentabilitate și competitivitate pe piață ale organizației;
•     Reprezintă organizația în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice în conformitate cu împuternicirea acordată de AGA;
•     Negociază contractele individuale de muncă, supervizează elaborarea și implementarea Regulamentului intern al companiei și participă la negocierea contractului colectiv de muncă;
•     Controlează periodic (lunar) și supervizează activitățile departamentelor de producție, de vânzări-marketing (lohn și retail), economic, tehnic și resurse umane;
•     Stabilește obiectivele managerilor din subordine, termenele limită și modalitățile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor;
•     Se asigură de respectarea procedurilor de interes general ale companiei (aprovizionare, vânzare, distribuție, financiare, resurse umane);
•     Dezvoltă relații pozitive cu personalul companiei în vederea motivării și a creșterii gradului de implicare în activitatea firmei.

Cerințe:
•     Experiență de cel puțin 10 ani în managementul unităților de producție din industria de profil;
•     Experiență de cel puțin 10 ani în dezvoltarea/administrarea relației cu clienții cheie din industria de profil; a contractelor de furnizare sau a contractelor de lohn;
•     Experiență de cel puțin 5 ani în administrarea sau coordonarea vânzărilor de confecții pe piața internă sau internațională de retail, prin magazine proprii sau magazine partenere;
•     Aptitudini de comunicare și calcul;
•     Planificare și organizare a operațiilor și activităților;
•     Abilități de negociere;
•     Atenție selectivă, concentrată și distributivă;
•     Abilitatea de a se automotiva și de a-i motiva pe alții;
•     Capacități persuasive;
•     Capacitate de adaptabilitate și coordonare;
•     Spirit de echipă;
•     Comportament etic/integritate;

Alte informații:
•     Se subordonează Consiliului de Administrație;
•     Subordonează departamentele: juridic, economic, vânzări și marketing, resurse umane, tehnic, logistică, producție, proiectare, cât și orice alt departament din cadrul executivului;
•     Posibilitate decizională în a avea un aport solid în dezvoltarea unui business cu tradiție pe piața românească.

Așteptăm cu entuziasm aplicația ta.
Locul de muncă:

Brăila

Locuri de muncă temporare:

Producție - Textile, îmbrăcăminte și piele

Number of vacancies:
1
Codul de referință:
339
Biroul de referință:
Bucharest
Data ofertei locului de muncă:     2020-06-18
Share |