Post:

Expert ofertare tehnica

Specializare:

Tehnic & Inginerie

Descriere:
Wyser România este în căutarea unui expert pe ofertare tehnică, pentru unul dintre colaboratorii noștri – o companie de consultanță și asistență tehnică, având de peste un deceniu experiență.

Profilul ideal:

- Studii tehnice (construcții, instalații, etc,);
- Experiență în scrierea ofertelor tehnice aferent procedurilor de achiziții publice;
- Foarte bune cunoștințe ale legislației naționale în vigoare din sfera achizițiilor publice;
- Foarte bune cunoștințe pe procedurile de acces fonduri europene (MFE, MDRT);
- Persoană foarte smart, activă, responsabilă, foarte bine organizată, orientată către obținerea de rezultate;
- Capacitatea de a lucra concomitent pe mai multe proiecte;
- Capacitatea de prioritizare;
- Rigurozitate și atenție la detalii;
- Capacitate de analiză și sinteză;
- Foarte bune cunoștințe tehnice;


Consultanța în achiziții publice se adresează atât autorităților contractante care organizează proceduri de achiziție, cât și potențialilor ofertanți la procedurile de achiziție publică.

- Asistență în stabilirea procedurilor de ofertare și achiziție ce trebuie aplicate, în funcție de specificul lucrărilor / produselor / serviciilor ce urmează a fi contractate și valoarea estimată a contractelor;
- Asistență în elaborarea documentațiilor de atribuire (caiete de sarcini, fișe de date, formulare etc.);
- Asistență acordată beneficiarilor în vederea organizării procedurilor de achiziție publică, urmărind respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, de la publicarea anunțului de organizare a procedurii și până la semnarea contractului cu ofertantul câștigător;
- Asistență în elaborarea documentelor-tip și a ofertelor tehnice și / sau financiare solicitate pentru participarea la o procedură de achiziție publică în calitate de ofertant;
- Oferirea de consultanță pe tot parcursul derulării procedurii de achiziție publică, începând cu analiza documentațiilor de atribuire publicate de autoritățile contractante și solicitarea de eventuale clarificări și pănă la finalizarea procedurii de achiziție și semnarea contractului cu ofertantul câștigător.

Așteptăm cu interes CV-ul tău pe adela.negroiu@wyser-search.com
Locul de muncă:

Bucureşti

Locuri de muncă temporare:

Servicii - Tehnic & Inginerie

Number of vacancies:
1
Codul de referință:
392
Biroul de referință:
Bucharest
Data ofertei locului de muncă:     2020-09-02
Share |