Post:

HR Business Partner

Specializare:

Farmaceutic

Descriere:
Wyser Romania, parte a GI Group, angajează pentru clientul său -o companie multinațională de productie consumabile utilizate în industria farmaceutică, un HR Business Partner, poziția este locata în București.

Responsabilități specifice postului:
-     Elaborează și urmărește implementarea strategiei și a procedurilor de lucru privind resursele umane din companie și le integrează în strategia generală a firmei;
-     Dezvoltă, revizuiește, implementează și actualizează politicile de angajare, de motivare si de beneficii pentru resursele umane din firma;
-     Elaborează, dezvoltă și implementează planuri de carieră și dezvoltare personală pentru toți salariații companiei;
-     Întocmește și gestionează eficient bugetul de venituri și cheltuieli al departamentului resurse umane;
-     Negociază, procesează, revizuiește și monitorizează contractele de angajare precum și menținerea evidenței acestor documente;
-     Elaborează și aplică diferite instrumente de psiho-diagnostic, evaluare, motivare și consiliază managerii celorlalte departamente ale companiei cu privire la activitățile de resurse;
-     Elaborează manualele și regulamentele de personal cât si organigrama companiei;
-     Coordonează activitățile de recrutare și selecție, de orientare și integrare a noilor angajați, de evaluare a performanțelor și gestionează situațiile conflictuale, de criză;
-     Coordonează elaborarea Regulamentului Intern și a Politicilor de Conformare și urmărește ca fiecare angajat să ia la cunoștință întocmai conținutul acestor documente; Elaborează regulamentul de ordine interioară;
-     Identifică problemele cu care se confruntă angajații și propune managementului soluții pentru rezolvarea acestora;
-     Stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului din subordine în baza fișelor de post;
-     Propune măsuri de recompensare sau sancționare a personalului din subordine în conformitate cu legislația în vigoare și politicile firmei;
-     Planifică, organizează și supervizează activitățile departamentului de resurse umane;
-     Planifică și coordonează procesul de integrare a noilor angajați urmărind evoluția acestora, din punct de vedere al performanțelor profesionale și al adaptării acestora la cerințele societății;
-     Elaborează și aprobă programele de instruire anuale, conform solicitărilor șefilor de compartimente și răspunde de organizarea cursurilor de perfecționare interne și externe;
-     Negociază Contractul Colectiv de Muncă la nivelul societății și îndeplinește toate formalitățile legale pentru întocmirea și înregistrarea lui;
-     Elaborează proceduri de lucru în cadrul departamentului, privind principalele activități de resurse umane; Face parte din comisia de încheiere a contractelor de muncă;
-     Gestionează baza de date și înregistrările sistemului de acces, coordonează programul de lucru și asigură respectarea acestuia conform ROI; Organizează și asigură comunicarea internă.
-     Coordonează si verifică activitatea organizației de calcul salarial și întocmește documentația aferentă conform legislației în vigoare;
-     Participă la soluționarea conflictelor de muncă și plângerilor angajaților și menține o legătură strânsă cu reprezentanții salariaților; Face parte din comisia de cercetare disciplinară;

Cerințe:
-     Minim 5 ani experiență într-un post similar;
-     Studii superioare în domeniul tehnic/managementul resurselor umane;
-     Experiență în comunicarea și negocierea cu reprezentanții salariaților/sindicatele;
-     Cunoștințe aprofundate de legislația muncii;
-     Cunoștințe și metode de investigare a accidentelor, noțiuni de bază de medicina muncii, agenți de risc;
-     Abilități de negociere, diplomație, toleranță în lucrul cu angajații;
-     Cunoștințe și competențe în elaborarea și aplicarea instrumentelor de evaluare;
-     Cunoașterea limbii engleze nivel avansat;
-     Operare PC: Word, Excel;
-     Abilități de comunicare;
-     Abilități de lucru independent și în echipă;
-     Corectitudine și flexibilitate.

Așteptăm cu nerăbdare CV-ul tău pe adresa de e-mail ligia.baz@wyser-search.com
Locul de muncă:

Bucureşti

Locuri de muncă temporare:

Producție -Instrumente și dispozitive medicale și optice

Number of vacancies:
1
Codul de referință:
293
Biroul de referință:
Bucharest
Data ofertei locului de muncă:     2020-03-24
Share |