Post:

Specialist ofertare

Specializare:

Finance & Accounting

Descriere:
Wyser is the international company within Gi Group in charge of searching for and selecting specialized middle and senior management
  • Se implica in identificarea echipei de experti pentru participarea la licitatii, acordand sprijin echipei de ofertare/comercial si prezinta, la cerere, CV-urile expertilor care vor face parte din oferta in formatul cerut pentru participare la licitatie;
  • Pregateste CV-urile expertilor pnentru licitatie, se asigura ca obtine documentele-suport privind studiile si experienta profesionala generala si, respectiv, specifica a expertului; evalueaza relevanta si completitudinea acestor documente fata de cerintele din documentatia de licitatie; estimeaza/evalueaza punctajul pe care respectivul expert in poate obtine la licitatie daca ar fi proopus, in functie de informatiile din CV si din documentele-suport
  • Indeplineste activitatile de recrutare si selectie in vederea propunerii expertilor in ofertele tehnice: screening-ul initial al CV-urilor, cautarea in baza de date interna si pe site-urile de profil, contactarea candidatilor, stabilirea si sustinerea interviurilor, evaluarea candidatilor pentru pozitiile deschise pentru recrutare, acordarea de expertiza si consultanta managementului tehnic in procesul recrutarii noilor angajati;
  • Intocmeste si inainteaza managementului societatii, managerilor tehnici sau directorilor de proiect rapoarte de evaluare si recomandari pentru candidatii intervievati;
  • Stabileste metodele de recrutare corespunzatore pentru fiecare proiect de recrutare si foloseste in activitatea de recrutarea atat canalele interne cat si cele externe;
  • Gestioneaza, dezvolta si imbunatateste baza de date cu candidatii potentiali pentru diferite posturi din organizatie;
  • Gestioneaza contractele si proiectele de recrutare pe care le initiaza sau care sunt aflate in derulare in colaborare cu agentiile de recrutare / head hunting.
 
Locul de muncă:

Bucureşti

Locuri de muncă temporare:

Transportation

Number of vacancies:
1
Codul de referință:
298W
Biroul de referință:
Wyser - BH
Data ofertei locului de muncă:     28/03/2019
Share |