Post:

Quality Manager

Specializare:

Tehnic & Inginerie

Descriere:
Wyser România este în căutarea unui Manager de Calitate la cele mai înalte standarde de calitate aplicate în producția de alimente pentru unul dintre clienții noștri, o companie din top cinci în abatorizarea de păsări.

CERINȚE:

• Experiență în domeniul calității alimentelor minim 5 ani;
• Cunoștințe PC: cunostințe bune MS Office, Internet;
• Studii superioare - absolvent al unei facultăți de specialitate;
• Cursuri de perfecționare (opțional): “Sistemul de management al siguranței alimentului”;
• Gândire logică, memorie bună;
• Bune abilități de comunicare și interrelaționare;
• Planificarea și organizarea operațiilor și activităților;
• Capacitatea de a lucra sub presiune și cu termene limită;
• Conștiinciozitate și atenție la detalii;
• Adaptabilitate și asumarea responsabilităților;
• Capacitatea de implementare și de a rezolva probleme;
• Capacitatea de autoperfecționare și valorificare a experienței dobândite;
• Creativitate și spirit de inițiativă;
• Capacitatea de a lucra în echipă și individual;

RESPONSABILITĂȚI:

• Asigură buna desfașurare a întregii activități de control al calității produselor din abator în toate fazele fluxului de fabricație precum și activitatea de control a igienizării spațiilor;
• Urmărește și răspunde de respectarea tuturor parametrilor de calitate corespunzători standardelor în vigoare;
• Urmărește calitatea și conformitatea produselor obținute în abator în concordanță cu cerințele legale;
• Răspunde de aplicarea și respectarea măsurilor sanitar-veterinare din cadrul abatorului;
• Ia măsuri corespunzătoare pentru utilizarea și păstrarea în bune condiții de exploatare a tuturor mijloacelor de igienizare și a celorlalte bunuri cu care realizează procesul de supraveghere al calității;
• Răspunde de realizarea indicatorului de producție programat, respectiv - calitatea și siguranța produsului / alimentului;
• Coordonează executarea controlului preoperațional și operațional al igienizării; eficiența igienizării conform procedurilor prin efectuarea inspecției preoperaționale și recoltarea de probe și stabilește dacă sunt îndeplinite condițiile microbiologice necesare pentru începerea programului de lucru;
• Respectă și aplică procedurile de asigurare a calității conform sistemului de management al calității, mediului și a siguranței alimentului implementat în cadrul abatorului de păsaări; aplică cerințele impuse de standardele de calitate.
• Face parte din comisia de analiză a neconformităților (C.A.N);
• Este membru în echipa HACCP și în această calitate participă la elaborarea documentelor, la procesul de monitorizare al produsului;
• Efectuează recoltarea de probe conform programului de autocontrol din cadrul abatorului de păsări și al fabricii de preparate;
• Efectuează analize fizico-chimice privind concentrația de clor din apă potabilă, atât la intrarea în rețea cât și la consumator;
• Efectuează triajul epidemiologic al personalului înainte de începerea programului și efectuează teste pentru igiena mâinilor operatorilor;
• Verifică la intrarea în secție echipametul de protecție cât și pe parcursul programului de lucru modul de folosire al acestuia;
• Verifică temperatura produselor finite la livrare, starea de igienă a mașinilor de transport carne cât și temperatura din interiorul acestora înainte de încărcare, aplicând măsurile corective care se impun;


BENEFICII:

• Pachet salarial atractiv + bonus lunar de performanță (20% din salariul de bază);
• Posibilitate de relocare;
• Transport;
• Oportunitatea de a lucra cu utilaje automatizate, dedicate, de ultimă generație;
• Oportunitatea de a lucra pentru o companie de renume, la standarde internaționale;
• Oportunitatea de a coordona și instrui personalul dedicat departamentului Calitate;
• Posibilitatea de a planifica, crea proceduri și implementa cele mai bune strategii.

Așteptăm cu nerăbdare CV-ul tău pe adresa cristian.musat@wyser-search.com
Locul de muncă:

Buftea - Ilfov

Locuri de muncă temporare:

Agricultură, Silvicultură și Pescuit

Number of vacancies:
1
Codul de referință:
362
Biroul de referință:
Bucharest
Data ofertei locului de muncă:     2020-07-28
Share |