Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

OPERATORI ASOCIAȚI

GI GROUP STAFFING COMPANY SRL, număr de înregistrare la Registrul Comerțului București J40/6080/2009, număr de identificare fiscală RO 25578361 (“GI”)

BARNETT MCCALL RECRUITMENT SRL, număr de înregistrare la Registrul Comerțului București J40/2768/1999, număr de identificare fiscală RO 11577960 (“BMR”)

GI GROUP OUTSOURCING SOLUTIONS S.R.L., registration number with the Trade Registry of Bucharest J40/4780/2021, fiscal identification number 43928813 (“GI Outsourcing”)

Adresa comuna: Romania, Bucuresti, Strada Arh. Louis Blanc, etajul 5, Sector 1,

Număr de telefon comun: +4 021 231 53 24

Adresă de e-mail comună: ro.privacy@gigroup.com

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO)

Piazza IV Novembre 5, 20124 Milano, Italia, în atenția „Responsabilului cu protecția datelor”

adresa de e-mail: dpo@gigroup.com

METODE DE PRELUCRARE

Prelucrarea datelor se bazează pe principiile corectitudinii, legalității, transparenței și minimizării datelor. Se realizează atât manual, cât și prin metode automate menite să le memoreze, să le prelucreze și să le transmită și se va desfășura prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în  ceea ce priveste rațiunea și stadiul tehnicii, pentru a garanta, printre altele, securitatea, confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența sistemelor și serviciilor, evitând riscul pierderii, distrugerii, accesului sau dezvăluirii neautorizate sau, în orice caz, utilizării ilicite, precum și prin măsuri rezonabile de ștergere sau rectificare promptă a datelor inexacte cu respectarea scopurilor  pentru care sunt tratate.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate pot solicita Operatorului accesul la date, anularea acestora, corectarea datelor inexacte, integrarea datelor incomplete, precum si limitarea prelucrarii in cazurile prevazute de GDPR.

Persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în întregime sau parțial, prelucrării datelor necesare pentru interesele legitime ale Operatorului de date.

De asemenea, în cazurile prevăzute de art. 20 din GDPR, Persoanele vizate au dreptul de a primi datele prelucrate de către Operatorul de date într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv automat, precum și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să le transmită altui proprietar fără niciun impediment.

Persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (în special în statul membru în care își au reședința sau lucrează de obicei sau în statul în care a avut loc presupusa încălcare).

Aceste drepturi pot fi exercitate prin scris prin posta, la adresa indicata mai jos, sau prin e-mail la urmatoarea adresa de e-mail: ro.privacy@gigroup.com .

CONSIMȚĂMÂNT RETRAS

Persoanele vizate au dreptul de a-și retrage consimțământul dat în orice moment prin intermediul contului lor din zona rezervată myWyser sau prin trimiterea unei comunicări prin e-mail la ro.privacy@gigroup.com

Persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc, efectuată în scopuri de marketing direct:

  • scriind prin posta la adresa indicata mai sus
  • prin e-mail la următoarea adresă de e-mail: ro.privacy@gigroup.com
  • făcând clic pe linkurile corespunzătoare conținute în comunicările care vă vor fi trimise.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul dat înainte de retragere.

Date colectate în timpul navigării pe site-ul nostru de internet

Prin intermediul site-ului candidatul se poate înregistra pe portalul myWyser:

Scop

Păstrarea datelor

Păstrarea datelor în scopul înregistrării în zona rezervată MyWyser pentru cercetare și selecție

Datele sunt introduse în baza de date a companiei și păstrate timp de 30 de luni de la intrarea lor, sau de la ultima interacțiune a acesteia cu Site-ul.

Pe home page-ul a site-ului există politica de confidențialitate pentru potențialii clienți:

Scop

Păstrarea datelor

Datele sunt prelucrate în scop de marketing, pentru trimiterea de informații și comunicări promoționale referitoare la serviciile oferite de Wyser, pentru realizarea de studii și cercetări statistice și/sau de piață, atât cu metode tradiționale de contact, cât și cu metode automate de contact.

Datele sunt introduse în baza de date a companiei până la retragerea consimțământului de către clienți.

Informații de confidențialitate disponibile pe site: