LINKEDIN

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ARTICOLUL 13 DIN REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (“GDPR”)

OPERATORI ASOCIATI

·       GI GROUP STAFFING COMPANY S.R.L., număr de înregistrare la Registrul Comerțului București J40/6080/2009, CUI RO 25578361 („GI”);

·       BARNETT MCCALL RECRUITMENT S.R.L., număr de înregistrare la Registrul Comerțului București J40/2768/1999, CUI RO 11577960 („BMR”).

·       GI GROUP OUTSOURCING SOLUTIONS S.R.L., număr de înregistrare la Registrul Comerțului București J40/4780/2021, CUI RO 43928813, în persoana reprezentantului său legal („GI Outsourcing”),

toate companii ale Gi Group („Companiile”)

Adresa comună: Romania, Bucureşti, str. Arh. Louis Blanc nr. 1, Etaj 5, Sector 1;

Număr de telefon comun: +40 21 231 53 24

Adresa e-mail comună: ro.privacy@gigroup.com

RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR (DPO)

Adresa: Piazza IV Novembre 5, 20124 Milan, Italia – in atenția DPO

Adresa e-mail: dpo@gigroup.com

DE CE IȚI PRELUCRAM DATELE PERSONALE SI

CARE ESTE TEMEIUL PRELUCRARII

PENTRU CAT TIMP ITI PASTRAM DATELE PERSONALE

Datele personale va sunt prelucrate pentru a răspunde solicitării dumneavoastră de informare cu privire la serviciile oferite de GI, BMR si/sau GI Outsourcing.

In particular, in cazul in care solicitarea dumneavoastră de informare se refera la servicii oferite de alte companii ale Grupului, GI, BMR si/sau GI Outsourcing vor putea sa va răspundă in sensul indicării datelor de contact pe care trebuie sa le utilizați pentru a primi un răspuns la solicitarea dvs. sau vor putea transmite solicitarea dvs. direct in atenția companiei in cauza, pentru a putea furniza un răspuns rapid si corect.

Pentru perioada de timp necesara sa răspundem solicitării dvs. de informare

Temeiul legal aplicabil prelucrării datelor personale este dat de executarea unui contract la care persoana vizata este parte, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR.

După trecerea perioadelor de păstrare indicate mai sus, datele personale vor fi distruse, șterse sau făcute anonime, compatibile cu procedurile tehnice de ștergere și de back-up.

OBLIGATIVITATEA FURNIZARII DATELOR PERSONALE

Furnizarea datelor marcate cu un asterisc în formularul de colectare a datelor este obligatorie. Refuzul dvs. de furnizare a acestor date personale va conduce la imposibilitatea GI, BMR si/sau GI Outsourcing de a răspunde la solicitarea dvs. de informare.

DESTINATARII DATELOR PERSONALE

Datele personale pot fi prelucrate de către angajații departamentelor autorizate, ale celor doua companii, implicate in scopul îndeplinirii activităților prevăzute mai sus, angajați care au fost autorizați in mod expres sa prelucreze datele si care au primit instrucțiuni adecvate cu privire la prelucrare.

Datele personale pot fi comunicate următorilor destinatari/categorii de destinatari, care acționează in calitate de Operatori individuali:

·       Companii ale Grupului din Romania sau din străinătate, chiar si in afara Uniunii Europene, daca cererea de informare se refera la servicii oferite de alte companii ale Grupului.

Datele personale pot fi de asemenea prelucrate, in numele GI, BMR si/sau GI Outsourcing de către entități desemnate ca Persoane împuternicite către care au fost comunicate instrucțiuni adecvate de prelucrare. Aceste entități fac parte din următoarele categorii:

·       Companii care furnizează servicii IT;

·       Companii care asigura managementul si întreținerea site-ului.

Lista destinatarilor, cărora le pot fi transmise datele, este actualizata in permanentă si poate fi pusa la dispoziție cu ușurința si fără nicio taxa, prin transmiterea unei solicitări scrise in atenția Operatorilor Asociați la adresa de mai sus sau prin e-mail la adresa ro.privacy@gigroup.com

TRANSFERUL DE DATE IN AFARA UE

Datele dvs. pot fi transferate in străinătate, in state care nu aparțin Uniunii Europene și mai precis in:

·       Argentina și Elveția, ale căror niveluri de protecție a datelor sunt considerate satisfăcătoare de către Comisia Europeană în conformitate cu articolul 45 din GDPR;

·       Brazilia, China, Columbia, Hong Kong, India, Muntenegru, Rusia, Serbia și Turcia, cu condiția ca GI, BMR si/sau GI Outsourcing și importatorul de date să semneze clauze contractuale standard adoptate sau aprobate de Comisia Europeană în conformitate cu articolul 46 alineatele 2 c) și d); din GDPR.

Deciziile privind adecvarea nivelurilor de protecție pot fi consultate accesând următoarele linkuri:

Switzerland: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2295/oj

Argentina: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2003/490/oj

O copie a clauzelor contractuale standard semnate de GI, BMR si/sau GI Outsourcing poate fi obținută prin transmiterea unui e-mail la: ro.privacy@gigroup.com

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Puteți solicita Operatorilor Asociați accesul la datele personale prelucrate, rectificarea sau ștergerea acestora, completarea datelor incomplete, restricționarea prelucrării în cazurile descrise la articolul 18 din GDPR, precum si sa va opuneți prelucrării in situația in care datele sunt prelucrate pentru asigurarea intereselor legitime ale Operatorilor asociați.

Mai mult decât atât, pentru situațiile in care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe contract si se realizează cu instrumente automatizate, persoana vizata este îndreptățita sa isi exercite dreptul de portabilitatea datelor sau sa primească datele personale intr-un format structurat, de uz comun si accesabil de pe dispozitive automate, precum si, daca din punct de vedere tehnic este posibil, sa le transmită unui alt Operator, fără nicio restricție.

Persoana vizata poate sa prezinte o reclamație la Autoritatea de Protecție a Datelor Personale competenta și să isi exercite celelalte drepturi conform regulamentelor aplicabile.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate in scris in relația cu Operatorii Asociați prin transmiterea unei solicitări la adresa indicată mai sus sau prin transmiterea unui mesaj e-mail la următoarea adresă: ro.privacy@gigroup.com.